כתובתנו:

רחוב קפלן אליעזר 12 קומה 3

תל אביב 64734

טלפון:03-6956534; פקס: 03-6956531

כתובת דואר אלקטרוני: moti@shr-law.co.il

 

טלפון: 03-6956534;  פקס: 03-6956531

רחוב קפלן אליעזר 12 קומה 3 תל אביב 64734